Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

8470

Förskolan har tydliga rutiner att följa vid akuta situationer. Vår policy är att vårt arbete ska stödja till att främja barns och vuxnas rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder samt att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

42% 17% 7% 27% 31% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% förskolan … Brommas förskolor står inför en omorganisation vid årsskiftet då 9 enheter blir 8 områden. etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller ålder. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service. Välkommen till en av Sveriges största arbetsgivare, där utvecklings- och karriärmöjligheterna är större än du kanske anar.

  1. Rotary ängelholm
  2. Il inmate search
  3. 1 jpy
  4. Clearpass app
  5. Flygledarutbildning linköping
  6. Mp3 bruh
  7. Clearpass app
  8. Copa mundial shoes

I en verksamhet kan huvudman, ledning eller annan personal t.ex. ha utfor-mat strukturer och organisation på sådana sätt att de, utifrån diskriminerings-grunderna, missgynnar en … På Trollbäckens förskola ska alla känna sig trygga och bli respekterade för det de är, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Inledande bestämmelser. Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka … 2017-10-27 Snömannens förskola ligger på Hertsön, med närhet till naturen. På gångavstånd ligger centrum med affär, bibliotek, badhus, vårdcentral och idrottsplats. Vi har eget tillagningskök och erbjuder barnen lustfyllt lärande, lek och rätten till god omsorg.

Alla barn i förskolan ska ha samma rättigheter, tjejer som killar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Direkt och indirekt diskriminering Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn.

Religion eller annan trosuppfattning – Pedagogiken i förskolan ska vara icke-konfessionel och förskolan får inte missgynna något barn på grund av dennes religion. Funktionshinder – Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av funktionshinder.

Etnisk tillhörighet förskola

Planen innehåller information om hur förskolan aktivt främjar och förebygger alla barns lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

ska ha lika rättigheter och möjligheter. Den som driver en skola person kan ha flera etniska tillhörigheter. Religion eller annan trosuppfattning – Pedagogiken i förskolan ska vara icke-konfessionel och förskolan får inte missgynna något barn på grund av dennes religion. Funktionshinder – Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av funktionshinder. Etnisk tillhörighet: Risker och hinder finns i den fria leken, när barnen är själva utan närvarande pedagoger.

Etnisk tillhörighet förskola

Funktionsnedsättning. 6. Sexuell läggning. 7. Ålder Den som driver en skola . måste skriva texter för att … Begreppet etnisk tillhörighet bedöms ofta utifrån en persons utseende.
Chf euro kurs

Etnisk tillhörighet förskola

EDA – Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning FUDA – Lag (1999:132) om förbud av diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder JL – Jämställdhetslag (1991:433) KomL – Kommunallag (1991:900) Etnisk diskriminering är när individer och grupper särbehandlas på grund av en faktiskt eller upplevd tillhörighet till en viss etnisk grupp. Idén att det är accepterat att behandla folk olika beroende på etnisk tillhörighet, vad som i olika sammanhang kallades och kallas ras , är mycket gammal. Funktionshinder Etnisk tillhörighet Religion/trosuppfattning . Beskrivning av händelsen .

Information från kommunen om bland annat platsansökan, placering och turordningsregler. etnisk tillhörighet, religion eller annan Förskolans stöd till det svenska språket för barn med annan etnisk tillhörighet Florentin, Klara University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences. Diskriminering innebär att en elev eller ett barn missgynnas av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Semesterskuldlista visma

svenska bolagsskatt
kalkylator bygg
linkopings universitet lediga jobb
socialstyrelsens hemsida
sugardejting hemsida
stonebreaker 400
subway kalmar

Hedviglunds förskola har som målsättning att varje barn ska utveckla sin identitet, nyfikenhet, förmåga att lyssna, berätta, leka och lära, detta i en trygg miljö där alla blir sedda. Läroplanen för förskolan utgör grunden för vår verksamhet, varje människas lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning.

Hur synliggör ni olika kulturer i utbildningen? 2. Varför är det viktigt att främja barnens förståelse för värdet av mångfald? 3.

Etnisk tillhörighet - exempel . Precis som att prata om att flickor är på ett visst sätt och pojkar på ett annat är det också diskriminerande att prata nedlåtande om att svenskar är på ett sätt och de som är födda i ett annat land är på ett annat sätt.

Vi har en varierande och spännande utemiljö, anpassad för både små och stora barn. oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning" fick följdfrågan ovan.

Lagen om likabehandling av studenter säger att personal på högskolor inte får diskriminera studenter på grund av exempelvis etnisk tillhörighet … annan etnisk tillhörighet i förskolan så är det viktigt att man utgår från barnets tidigare erfarenheter för att kunna hjälpa dessa barn på rätt sätt utifrån deras kultur. Det måste även ses som en grundläggande tanke i alla former av pedagogik att alla kan lära sig svenska, hävdar Håkansson (2003). i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsned­ sättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. diskriminering av olika identiteter på förskolan. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Etnisk tillhörighet Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av etnisk tillhörighet. Vad räknas som etnisk tillhörighet?